Badanie wytrzymałości na rozciąganie, zginanie, ściskanie

Sprawdź usługi firmy ITA
Pomiary wytrzymałości materiałów są niezbędne w różnych branżach. W wielu przypadkach są bardzo istotne, dlatego powinno się je wykonywać przy użyciu sprawdzonych przyrządów oraz z pomocą doświadczonych specjalistów. Czym jest badanie wytrzymałości na ściskanie, zginanie i rozciąganie? Badanie wytrzymałościowe, jak sama nazwa wskazuje, sprawdza wytrzymałość materiałów pod względem ich odkształcania się na skutek działania różnych sił oraz ich kierunków. Badanie wytrzymałości na rozciąganie jest mierzeniem oporu, który stawia badany materiał pod kątem sił rozciągających (a więc sił zmierzających w przeciwnych kierunkach, o tej samej osi). Mierzone jest zrywanie i odkształcanie tworzywa, zwykle podawane miarą naprężenia w Mpa. Wartość dotyczy momentu, w którym materiał ulega zniszczeniu. Zginaniem jest zmiana zakrzywienia osi krzywizny pierwotnej badanego materiału. Badanie wytrzymałości na zginanie jest więc ustaleniem konkretnej wartości, powyżej której materiał ulega zniszczeniu. Pomiar jest przerywany w momencie pojawienia się pęknięć lub przerwania próbki. Właściwości pod względem zginania są bardzo ważnym aspektem przy tworzeniu różnego rodzaju konstrukcji, zarówno w budynkach, jak i pojazdach czy urządzeniach. Badanie wytrzymałości na ściskanie jest niejako przeciwieństwem sprawdzania wytrzymałości na rozciąganie. W tym przypadku na próbkę działają siły o wektorach skierowanych do siebie. Wartość wyrażana w MPa jest momentem, po przekroczeniu którego próbka ulegnie zniszczeniu. Wyróżnia się ściskanie czyste oraz proste.
Sprawdź już dziś!

Pomiary wytrzymałości materiałów - urządzenia

Do wykonania badania wytrzymałościowego konieczne jest stosowanie profesjonalnego i przede wszystkim skalibrowanego przez jednostkę akredytowaną sprzętu. W przeciwnym wypadku pomiar może nie być miarodajny. Pomiary wytrzymałości materiałów wykonują laboratoria, takie jak ITA. Firma korzysta ze specjalistycznej maszyny Hegewald und Peschke MPT GmbH oferującej zakres pomiaru sił do 50 kN. Wykwalifikowana kadra specjalistów oraz szybkość pracy urządzenia sprawiają, że wyniki są sporządzane w stosunkowo krótkim czasie. Badanie wytrzymałości materiałów jest bardzo istotne np. w medycynie, przemyśle lotniczym, zbrojeniowym, metalurgicznym, motoryzacji, budownictwie i nie tylko.

 Adres

ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku: 8 - 16